Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana údajů ve stručném přehledu

OBECNÉ INFORMACE

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, za pomoci kterých je možné Vás identifikovat. Pro podrobné informace k tématu ochrana osobních údajů si prosím přečtěte naše zásady ochrany soukromí uvedené v tomto textu.

SBĚR DAT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži této webové prezentace.

Jak shromažďujeme Vaše údaje?

Vaše údaje jsou shromažďovány na jedné straně tak, že nám je sdělíte. To se může týkat např. údajů, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky shromažďovány při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (například internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránek). Sběr těchto údajů probíhá automaticky, jakmile naše webové stránky navštívíte.

K čemu používáme vaše údaje?

Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování obsahu webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování uživatelů.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a ohledně dalších otázek, týkajících se ochrany údajů, se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v tiráži. Kromě toho máte právo na stížnost k příslušnému dozorčímu orgánu.

2. Obecné informace a povinné informace

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a zacházíme s nimi v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou takové informace, které vás mohou osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Zásady také vysvětlují, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes Internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní chyby. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

ODKAZ NA ODPOVĚDNÝ SUBJEKT

Odpovědným subjektem pro zpracování údajů na těchto stránkách je:

Leo & Stadler GmbH
Stadtplatz 11
D-92660 Neustadt a.d. Waldnaab

Telefon: +49 9602 94408-0
E-Mail:

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo spolu s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (například jmen, e-mailových adresy atd.).

ODVOLÁNÍ VAŠEHO SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM DAT

Mnoho postupů zpracování dat je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Můžete kdykoliv zrušit již udělený souhlas. K tomu nám stačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného do zrušení zůstává Vaším odvoláním neovlivněna.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST K PŘÍSLUŠNÉMU DOZORČÍMU ORGÁNU

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost k příslušnému dozorčímu orgánu. Příslušným dozorčím orgánem pro záležitosti ochrany údajů je zemský úředník pro ochranu údajů příslušné spolkové země, v němž má naše společnost své sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete pod následujícím odkazem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

SSL NEBO TLS ŠIFROVÁNÍ

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou kupříkladu objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli webu zasíláte, šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle změny adresní řádky prohlížeče z adresy formátu „http://“ na formát „https://“ a podle symbolu zámku v adresním řádku Vašeho prohlížeče.

Pokud je šifrování SSL nebo TLS aktivováno, nemohou být údaje, které nám posíláte, čteny třetími stranami.

INFORMACE, ZABLOKOVÁNÍ, VYMAZÁNÍ

Podle platných zákonných předpisů máte kdykoli právo na bezplatné informace o Vašich uložených osobních údajích, jejích původu a příjemci a účel jejich zpracování a případně právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. K tomu a ve věci dalších otázek týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v tiráži.

3. Sběr údajů na našich webových stránkách

COOKIES

Internetové stránky částečně využívají tzv. Cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a specificky v jeho v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „Session Cookies – cookies na jednu návštěvu stránek“. Po skončení návštěvy budou automaticky smazány. Jiné soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě.

Můžete si nastavit Váš prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookies a aktivovali příjem souborů cookies pouze v ojedinělých případech, přijímali soubory cookies jen v konkrétních případech nebo můžete jejich ukládání obecně vyloučit a aktivovat automatické mazání souborů cookies při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost konkrétního webu.

Cookies, které jsou požadovány k funkčnosti procesu elektronické komunikace nebo k poskytování některých funkcí, které chcete použít (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány další soubory cookies (například analytické soubory cookies pro analýzu surfování), bude se jimi tato deklarace zabývat samostatně.

SOUBORY LOGŮ NA SERVERU

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. To jsou:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL stránky, odkud na server přišel požadavek (referer ve formě logovacího souboru)
  • jméno hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku serveru
  • IP-adresa

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, který umožňuje zpracování dat pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z kontaktního formuláře včetně kontaktních údajů, které jste zde poskytli, budou u nás uloženy proto, aby nylo možné požadavek zpracovat i pro případ následných dotazů. Tyto informace bez Vašeho souhlasu dále nesdílíme.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tedy probíhá výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám k tomu neformální zpráva e-mailem. Zákonnost postupů zpracování dat prováděných až do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Informace, které poskytnete v kontaktním formuláři, zůstanou u nás, dokud nás nevyzvete k jejich smazání, odvoláte souhlas s jejich uložením nebo zanikl účel jejich uložení (například po uzavření zpracování Vašeho požadavku). Závazné zákonné předpisy – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

4. Analytické nástroje a reklama

GOOGLE RECAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu Google reCAPTCHA (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Pomoví programu reCAPTCHA chceme zkontrolovat, zda zadávání dat na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) provádí člověk nebo automatizovaný program. ReCAPTCHA proto analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých specifických rysů. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (například adresu IP, dobu návštěvy návštěvníka na webu nebo pohyb myši uživatele). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.

ReCAPTCHA analýzy probíhají výlučně na programovém pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou upozorňováni na skutečnost, že se uskutečňuje analýza.

Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na tom, aby chránil své webové stránky před zneužívajícím automatizovaným špehováním a před spamem.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společností Google naleznete na níže uvedených odkazech: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

5. Pluginy a nástroje

GOOGLE MAPS

Tato webová stránka používá mapovací službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle předávány a uloženy na serveru Google ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento datový přenos.

Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich on-line nabídek a snadného vyhledání míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o tom, jak jsou zpracovávána uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.